Ivanka Kellnerová

Cena Závěť pomáhá

Celý svůj život pomáhala, proto si přála, aby po jejím odchodu i její majetek pomohl potřebným

Ivanka Kellnerová úspěšně absolvovala několik vysokých škol. Po celý svůj život milovala divadlo. Tuto vášeň sdílela se svojí maminkou – obě se staly stálými návštěvnicemi vybraných pražských divadelních scén. O maminku se pak oddaně starala i v období, kdy se zdravotní stav staré paní značně zhoršil. I přes náročnost této péče chtěla udělat vše pro to, aby maminka dožila na domovské scéně – ve svém bytě. Po matčině odchodu se stalo její rodinou Divadlo na Vinohradech, kde Ivanka pracovala jako osvětlovačka a portařka.

Při sepisování závěti se rozhodla, že většinu svého majetku rozdělí mezi neziskové organizace, které pomáhají potřebným nebo osamělým lidem. Proto část svých prostředků odkázala organizaci Život90, která mimo jiné pomáhá seniorům žít co nejdéle doma a umožňuje jejich rodinám kombinovat péči o ně s prací a dalšími aktivitami. Dalšími dvěma organizacemi, které paní Ivanka Kellnerová obdarovala, jsou Člověk v tísni a Lékaři bez hranic. Bezpochyby nejde o náhodný výběr. Svůj majetek odkázala subjektům, které se snaží, aby všichni lidé mohli prožívat plnohodnotný život, a zároveň podporují solidaritu, propojují jednotlivce, rodiny i širší komunity napříč generacemi. Nominující organizace Ivanku Kellnerovou obdivuje především pro její silnou vůli, vytrvalost a stálou podporu, kterou dávala lidem ve svém okolí. I když byla na sklonku života velmi limitována vlastní nemocí, dokázala zůstat aktivní a pomáhat lidem kolem sebe.

Nominovala: Hana Končelová, Život90