ČSOB

Cena pro Dobrou firmu

Záběr aktivit, kterými v Česku pomáhá ČSOB, je nebývale široký.

Od profesionalizace neziskovek…

… až třeba po podporu komunitního života a sousedských vztahů.

Firma stála u zrodu myšlenky vzniku Fondu vzdělání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Protože společenská odpovědnost je od začátku jedním ze základních pilířů firemní filozofie ČSOB.

Z Fondu vzdělání VDV už stipendium dostaly stovky studentů.

ČSOB pokračuje ve filantropických aktivitách i v současnosti, a to nejen darováním peněz.

Firma podporuje dobrovolnictví vlastních zaměstnanců v podobě pomoci odborné i manuální.

Mezi unikátní projekty patří i Karta dobré vůle – debetní karta, jejíž prostřednictvím klienti při platebních transakcích přispívají na veřejně prospěšné projekty.

Hlasujte zde!

Hlas můžete dát více příběhům. Dejte hlas všem příběhům, které jsou vám nejbližší.

Děkujeme

Pro potvrzení vašeho hlasu vás poprosíme o email

Nezapomeňte, že hlas můžete dát i dalším příběhům.