Alžběta Vachelová

Cena pro mladé srdcaře

Organizuje nábory studentů do Českého národního registru dárců kostní dřeně, aby pomohla zachránit lidské životy

Když Alžbětě zemřel kamarád na leukémii, uvědomila si, jak tenká je hranice mezi zdravím a nemocí. Sama nejprve vstoupila do Českého národního registru dárců dřeně, věděla ale, že zapsaných potenciálních dárců je příliš málo. Rozhodla se proto, že jejich okruh rozšíří. Spolu s kolegyní Anetou Nyčovou nejprve oslovila své přátele, a posléze přišla s myšlenkou, že povzbudí i ostatní studenty vysokých škol, aby se do registru zapsali.

První akci s názvem „Zapište se někomu do života“ zorganizovala na své alma mater – stavební fakultě ČVUT. Akce proběhla v prosinci 2015 a po velkém úspěchu následovala druhá hned na jaře 2016. Odezva na druhé kolo náboru byla ještě větší a kladnější, a tak se Alžběta rozhodla oslovovat i studenty ostatních vysokých škol v České republice. Ti si již postupně začali přebírat část organizace akce na sebe.

Díky nezištnému předávání veškerého know-how a osobnímu setkávání se studenty i zástupci studentských organizací se Alžbětě Vachelové podařilo do současné chvíle získat do Českého národního registru dárců dřeně 1750 nových potenciálních dárců. Podle statistik se každý 110. zapsaný nakonec skutečně stane vhodným dárcem – potenciálně tak Alžběta zachránila již 16 lidských životů.

Nominovala: Vladimíra Štěpánková, Český národní registr dárců dřeně.