Via Bona: Ocenění za filantropické počiny

Cenou Via Bona již více než 20 let vyzdvihujeme inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti. Mezi nominovanými filantropy jsou každoročně mecenáši, studenti, zástupci firem i dobrovolníci, jednotlivci, páry, i kolektivy. Jsou to lidé, kteří nezištně pomáhají konkrétním jedincům a místům, podporují různá veřejně prospěšná témata nebo neziskové organizace v oblastech jako jsou místní rozvoj, ekologie, vzdělávání, kultura, zdraví, sociální péče, lidská práva, humanitární a rozvojová pomoc, apod. Jejich příběhy jsou inspirací a důkazem, že filantropem může být každý z nás, bez ohledu na věk a společenské postavení.
Loňský, jubilejní 20. ročník Ceny, byl výjimečný tím, že ocenil vybrané filantropické příběhy za celých posledních dvacet let. Bylo to tedy jakési ohlédnutí za vývojem filantropie v Česku od devadesátých let až do současnosti. Letos se díváme do budoucnosti a ústředním motivem Ceny Via Bona 2018 jsou inovace – neobvyklé formy podpory, zapojení moderních technologií do dobročinných aktivit, či prostě jen nové a dosud neznámé počiny.

Další informace o Ceně Via Bona najdete na stránkách Nadace Via, kde si můžete pročíst řadu dalších filantropických příběhů a najdete tam také informace o minulých ročnících.

Kontakt
Monika Skopalová
tel. 734 257 140
email: monika.skopalova@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz