PwC Česká republika a filantropie

V čem vidíte největší sílu a smysl spojení obchodních společností s neziskovým sektorem?
Pracuji ve společnosti, která má ve svém poslání „vytvářet důvěru ve společnost a řešit důležité problémy“. To je pro mě i promyšlené spojení businessu s neziskovým sektorem, nejen finančním dárcovstvím, ale především sdílení zkušeností. Společně tak vznikají velmi inspirativní věci s pozitivním přesahem do společnosti…

Která z dobročinných aktivit vaší společnosti vám dělá největší radost?
Osobně mě velmi baví objevovat a dále rozvíjet skryté hodnoty v nekonvenčních prostředích, a tak nejspíš i proto je mi velmi blízký mentoring start-upových či non profitových organizací – aktivita, která je dlouhodobě velmi oblíbenou dobrovolnickou aktivitou v naší společnosti. Nikdy mě nepřestanou překvapovat výsledky, které tato spolupráce přináší.

Považujete některého z kolegů/kolegyň za skutečného srdcaře/srdcařku? Proč?
Pro mě je to kolegyně Pavla Zemanová (nyní na mateřské dovolené), která svým přesvědčením, energií a vytrvalostí a především velkým srdcem přivedla k dobrovolnictví a filantropii velké množství našich zaměstnanců včetně mě. Dovolím si říct, že její otisk, energie a nápady jsou stále patrné v mnoha našich stávajících CSR aktivitách.

Co byste vzkázali finalistům Ceny Via Bona?
Všem finalistům Ceny Via Bona a vlastně všem, kteří dobrovolně a s láskou přispívají k šíření myšlenky dobra a pomáhají potřebným a přispívají k dlouhodobě udržitelnému podnikání patří velký dík. Je velmi inspirativní vidět, že pomáhat může každý bez ohledu na finanční prostředky.

Martina Kučová / direktorka PwC