Nadace Kooperativa a filantropie

V čem vidíte největší sílu a smysl spojení obchodních společností s neziskovým sektorem?
Firmy mohou pomoci nejen s konkrétní potřebou neziskovému sektoru, ale také mohou ve větší míře ovlivnit stát v některých zákonech a nastavení pravidel ve všech oblastech společenské odpovědnosti.

Jakým tématům se Kooperativa v rámci korporátní filantropie věnuje?
Naplňujeme čtyři pilíře strategie, které jsme si stanovili. Primárně se věnujeme projektům spojeným s potřebami české rodiny. Podporujeme inovativní sociální programy v oblastech: krize v rodině, rozvoje mladých lidí z rodin, které si nemohou dovolit investovat do rozvoje svých dětí, a projektech, kde vyrovnáváme šance handicapovaných a podporujeme potřebné. Tyto oblasti jsme si vytipovali v rámci výzkumu Česká rodina žije, který jsme realizovali společně s několika socioložkami v čele s paní Jiřinou Šiklovou a Byznysem pro společnost.

Jak konkrétně Kooperativa zapojuje své zaměstnance do filantropických aktivit?
Pro zaměstnance připravujeme aktivity v oblasti dobrovolnictví i filantropie a velmi si vážíme jejich osobního přístupu k projektům. Příkladem je dobrovolnický den (jeden den placeného volna), kdy si mohou vybrat organizaci, ve které chtějí pracovat. Připravujeme také dobrovolnické aktivity, které vyžadují odbornou pomoc. Dále organizujeme například vánoční akci Strom pro lepší život, kdy po celé ČR plníme přání přibližně 50 organizacím nebo jednotlivcům. Společně se zaměstnanci jsme například v rámci několika akcí věnovali NF Pečovatel 5 289 hodin asistenční péče pro jejich klienty. Zapojujeme se do Národní potravinové sbírky a různých materiálních sbírek. Je toho opravdu hodně a nikdy jsme se nesetkali s negativním přístupem. Na oplátku jsme pro zaměstnance vytvořili zaměstnanecký fond, který pomáhá jejich rodinám v tíživé životní situaci. Již jsme podpořili čtyři příběhy a jsem rádi, že pomáháme také sami sobě.

Která z dobročinných aktivit vaší společnosti vám dělá největší radost?
Všechny, protože je děláme srdcem a pečlivě se jim věnujeme. Co mě osobně těší, je podpora umění prostřednictvím sbírky a galerie, o kterou se Nadace Kooperativy stará. Galerii Kooperativy zdarma otvíráme školám i veřejnosti.

Který z letošních nominovaných příběhů se vám vryl do paměti?
Měla jsem možnost hodnotit kategorii Mladý srdcař již druhým rokem a všechny příběhy a nápady mě ovlivnily i přesto, že některé jsou organizované školou nebo jinou institucí. Dobrovolné zapojení mladých lidí do charitativních projektů je to nej, co může naše společnost získat pro budoucnost nás všech. Někdy mám pocit, že mladí lidé jsou daleko odpovědnější, a spíše se máme co učit my od nich.

Považujete některého z kolegů/kolegyň za skutečného srdcaře/srdcařku? Proč?
Ano, náš hlavní akcionář Wiener Städtische Versicherungsverein vyhlašuje od roku 2013 ocenění za angažovanost zaměstnanců celé skupiny VIG. Každoročně zasíláme 2-3 nominace a velice si vážíme, že naši kolegové získávají tak významné ocenění za dobrovolnictví. Jedna kolegyně například několik let dobrovolně pracuje pro hospic v Liberci a podařilo se jí svým osobním přístupem ovlivnit své kolegyně a kolegy natolik, že v hospici pořádají dobrovolnické dny, podporují jejich akce a získávají pro hospic finanční prostředky. Toho si velice vážím, je to opravdu srdcařka.

Jak podle vás vypadá ideální sousedství?
Být dobrým sousedem a zapojovat se do aktivit v místě, kde společnost podniká.

Petra Vaňoučková | ředitelka Nadace pojišťovny Kooperativa