Zkruhu

Cena za Dárcovskou výzvu

Za osm let vytetovali téměř 2 miliony korun na pomoc dětem

Kruh symbolizuje ochranu, harmonický celek, záchranný kruh, rodinný kruh, kruh lidí se stejným údělem… Proto se kruh stal ústředním motivem akce, která si dala za cíl podporovat děti a rodiny, které neměly jednoduchý životní osud. „Narozením dcery se mi změnil pohled na život, uvědomil jsem si, jaké mě potkalo velké štěstí. Začal jsem hledat cestu, jak pomoci těm, kteří takové štěstí z nějakého důvodu nemají. Našel jsem ji v tom, co umím – tetovat,“ vrací se o osm let zpátky iniciátor charitativní akce Zkruhu, tatér Ondřej Konupčík, známý jako Ondrash.

Zkruhu je každoroční happening, jehož výtěžek putuje na konkrétní pomoc. Nabízí dvě formy tetování. Větší motivy, které se vybírají předem formou elektronické aukce, druhou variantou jsou malé symbolické kroužky, které si zájemci nechávají vytetovat přímo na místě od umělce, který ho osloví svým stylem. Akce má hudební doprovodný program, dětský koutek, možnost občerstvení. A neodmyslitelným zvukovým doprovodem je samozřejmě bzučení spousty strojků. Do posledního ročníku se zapojilo na 60 českých i zahraničních umělců, kteří svůj čas a um věnují bez nároku na honorář. A přibývá i návštěvníků, kteří z akce odcházejí ať už s drobným vytetovaným kroužkem anebo s větším motivem své vysněné kérky.

„První ročník zorganizoval Ondra sám za lehce punkových podmínek, šlo o menší happening pro cca 40 účastníků. Těsně po jeho uskutečnění jsem se ocitla u Ondry na tetovacím stole, kde mi vylíčil, jak ho organizace zmohla, ale jak skvělý pocit to byl. Napůl v žertu jsem prohodila, ať se mi příště ozve, že organizování je moje. A on se opravdu ozval. Od té doby v tom jedeme spolu, já se starám hlavně o praktickou stránku věci a Ondra zase o tu uměleckou a o medializaci,“ představuje Petra Hanáčková nejužší tým Zkruhu.

100 % získaných peněz jde na pomoc druhým. Za 8 ročníků se podařilo získat 1 800 000 Kč. Každý rok pomoc směřovala někomu jinému. Např. na letní tábor pro Dětský domov Znojmo, na zdravotnický materiál pro potřebné rodiny, Fondu ohrožených dětí na náklady Klokánků, na školné pro děti ze sociálně slabých rodin i konkrétním lidem – na příspěvky na léčebné pobyty, rehabilitační pobyt pro chlapce v kómatu, protetické pomůcky nebo příspěvek na automobil uzpůsobený pro vozíčkáře.

„Ten pocit, že stojíte za akcí, která svou pozitivní atmosférou a záměrem dokáže v daný den semknout hromadu lidí a pobídnout k pomoci potřebným, osloví kolemjdoucí a občas i boří předsudky, je nepopsatelný… Moc rádi vám to předvedeme na vlastní oči, nebo na vlastní kůži,“ uzavírá Petra.

Nominovala: Jana Kosová